Ponte Hintze Ribeiro, Leiria

..

Leiria. Hintze Ribeiro Bridge (Ponte Hintze Ribeiro)

..

Leiria. Hintze Ribeiro Bridge (Ponte Hintze Ribeiro)

..

Leiria. Hintze Ribeiro Bridge (Ponte Hintze Ribeiro)

..

Leiria. Hintze Ribeiro Bridge (Ponte Hintze Ribeiro)

..

Leiria. Hintze Ribeiro Bridge (Ponte Hintze Ribeiro)

..

Leiria. Hintze Ribeiro Bridge (Ponte Hintze Ribeiro)